Uzaktan Öğretim Uygulama İlkeleri ve İş Akışı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMA İLKELERİ VE İŞ AKIŞI

TANIMLAR

UZEM Müdür Yardımcısı: Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğündeki Müdür Yardımcılarını ifade eder.

Uzaktan Eğitim Birim Temsilcisi: Eğitim-Öğretimden sorumlu Dekan Yardımcısı / Müdür Yardımcısını ifade eder.

Uzaktan Eğitim Öğretim Destek Ekibi: Akademik Birim Yönetimi tarafından Öğretim Elemanlarının yaşayacağı sorunları (gerekirse Uzak Masaüstü programıyla bağlanarak) çözmek için oluşturulan ekibi ifade eder.

AMAÇ/GEREKÇE

Üniversitemiz bünyesinde tüm fakülte ve yüksekokullarda örgün olarak sınıflarda yürütülen yüzlerce ders Covid19 Pandemisi süresince sanal sınıflara (uzaktan öğretime) taşınmıştır. Bu nedenle uzaktan öğretimde oluşabilecek yoğunluğu/sorunları azaltmak ve çözümü hızlandırmak adına iş bölüşümü yapılması gerekliliği doğmuştur.

İLKELER

 1. Her bir Akademik Birim bünyesinde “Uzaktan Eğitim Birim Temsilcilerinin” Eğitim-Öğretimden sorumlu Dekan Yardımcısı/Müdür Yardımcısı olmak üzere oluşturulması,
 2. Tüm Uzaktan Eğitim Birim Temsilcilerinin SDÜ Mobil Sohbet/Whatsapp/Telegram grubu kurarak kendi Akademik Biriminde derse giren tüm Öğretim Elemanlarının gruba eklenmesi, UZEM tarafından yapılan duyuruların bu grup üzerinden duyurulması (Gerekirse Uzaktan Eğitim Birim Temsilcisi biriminde var olan SDÜ Mobil Sohbet/Whatsapp/Telegram grubu dışında ayrı bir grup kurarak biriminde derse giren tüm Öğretim Elemanlarını bu gruba eklemesi),
 3. Akademik Birim içerisinde Öğretim Elemanlarının yaşayabileceği sorunları çözmek için Uzaktan Eğitim Birim Temsilcisine bağlı olarak fakülte/myo bünyesinde Uzaktan Eğitim Birim Destek Ekibi’nin oluşturulması,
 4. Uzaktan Eğitim Birim Destek Ekibinin çözemediği sorunları sadece Eğitim-Öğretimden sorumlu Dekan Yardımcısı/Müdür Yardımcısı aracılığıyla ilgili UZEM Müdür Yardımcısına iletilmesi,
 5. Akademik Birimlerdeki Öğretim Elemanlarının yaşadığı sorunların çözümü için Güz Döneminde (Bahar Döneminde ve Yaz Okulunda tüm Öğretim Elemanlarının tecrübe kazandığı düşünülerek) UZEM’in Uzak Masaüstü uygulamasıyla uzaktan bağlanarak destek vermeyeceğinin bilinmesi, bu konuda Uzaktan Eğitim Birim Destek Ekibinden yardım alınması,
 6. Akademik Birimlerdeki Öğretim Elemanlarının yaşadığı sorun dışında diğer konular için Uzaktan Eğitim Birim Temsilcisi aracılığıyla ilgili UZEM Müdür Yardımcısına taleplerin iletilmesi,
 7. Güz/Bahar Dönemine hazırlık olarak Uzaktan Eğitim Birim Temsilcilerinin Akademik Birimdeki Öğretim Elemanlarına hazırlık yapmaları konusunda uyarı yapması;
  • İşletim Sisteminin Windows 10’a yükseltilmesi ve güncellenmesi,
  • Bilgisayarın kendi yazılımı ile ses kaydı yapılarak dinlenmesi,
  • Bilgisayarın kendi yazılımı ile video kaydı yapılarak izlenmesi,
  • Evdeki ve ofisindeki internet alt yapısının güçlendirilmesi, mümkün olduğunca canlı derslere kablo ile bağlanılması
 8. Öğretim Elemanlarının ve öğrencilerin sistemi tanıma ve sorunları çözme açısından UZEM web sitesindeki “AKADEMİSYENLER” menüsünde yer alan videoların izlenmesinin sağlanması (https://uzem.sdu.edu.tr)