Amaç-Misyon-Vizyon

Süleyman Demirel Üniversitesinde yürütülmekte olan uzaktan eğitim faaliyetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesini temin etmek, uzaktan eğitim ile ilgili araştırma-geliştirme ve uygulama çalışmaları yapmak, kurum ve kuruluşların uzaktan eğitim ihtiyaç ve isteklerine yardımcı olmak, ön lisans, lisans, lisansüstü ve yetişkin eğitiminde e-öğrenme temelli ders ve programları geliştirmek ve Üniversitede verilmekte olan dersleri e-öğrenme ile desteklemek, Üniversite bünyesinde e-öğrenme yoluyla verilecek olan sertifika programlarının açılması, yürütülmesi ve koordinasyonunu sağlamak, kamu ve özel sektör kurumlarının eğitim programlarının e-öğrenmeye uyarlanması ve uzaktan eğitim sistemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak, bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmak ve yayınlar yapmaktır.

Araştırmacı, sorgulayıcı, çözümleyci, girişimci, etik değerleri ön plana çıkaran, bilişim teknolojilerini etkili ve verimli kullanan bireyler yetiştirmek; yenilikçi ve nitelikli uygulamalar ve araştırmalar yapmak, kurumumuzun tüm paydaşlarına hızlı ve kaliteli hizmet sunarak toplumsal refahın artmasına katkı sağlamaktır.   

Eğitim ve öğretim faaliyetlerinde niteliğin artırıldığı, sunulan hizmetlerde tüm paydaşların memnuniyetinin sağlandığı, bilim ve teknolojide yeniliğin öncüsü olan uluslararası bir üniversite olmaktır.